Tyyppitestin tulokset – INTJ

Tein Duunitorin tyyppitestin ja täytyy myöntää, että kysymyspatteristo kaivoi esiin kohtuullisen osuvan kuvauksen.

Tein Duunitorin tyyppitestin ja täytyy myöntää, että kysymyspatteristo kaivoi esiin kohtuullisen osuvan kuvauksen. Ne, jotka minut tuntevat paremmin tosielämän koitoksista, voivat kertoa lisää luonnehdinnan täsmäävyydestä.

///

Olet luonteeltasi itsenäinen, voimakastahtoinen ja uudistusmielinen ajattelija – INTJ

Sinulla on kyky luoda moniulotteisia ajatusmalleja. Näkemyksesi on kokonaisvaltainen. Olet siten hyvä mallintamaan uusia kokonaisuuksia ja järjestelmiä. Työskentelet sisukkaasti esteiden raivaamiseksi tavoitteiden edestä ja toivoisit kaikkien muidenkin ymmärtävän paremmin kokonaisuuksia.

Olet pohjimmiltasi pidättyvä, mutta sinulle tärkeissä asioissa saatat olla melkoisen ulospäinsuuntautunut. Hoidat asioitasi todennäköisesti mieluummin kirjallisesti (sähköposti, web-palvelut) kuin puhumalla. Osaat kuunnella muita ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä – mutta tuoda esille myös oman mielipiteesi. Lataudut parhaiten läheistesi seurassa tai itseksesi.

Näet ympärilläsi erilaisia mahdollisuuksia ja uusia mielenkiintoisia asioita. Hankit tietoa mistä milloinkin sitä vapaasti yhdistäen ja mielikuvituksellisesti hyödyntäen. Yksityiskohdilla ei ole sinulle juurikaan merkitystä, mutta kokonaisuudella on. Abstrakti ja teoreettinen ajattelu viehättää sinua ja hankittua tietoa käytetään mielestäsi parhaiten asioiden yhdistämiseen uusilla erilaisilla tavoilla. Oivaltaminen ja idearikkaus ovat sinulle tärkeitä ja mietit usein tulevaisuuden asioita.

Olet arvioinneissasi ja päätöksissäsi varsin analyyttinen. Vaikka tosiasiat (faktat) ovat sinulle tärkeitä, osaat myös ottaa huomioon ihmisten mielipiteet asioissa. Sovellat sinulle tärkeitä periaatteita ratkaistessasi asioita, mikä saatta muista välillä vaikuttaa varsin kovalta. Pehmennät kuitenkin kriittisiä analyysejäsi usein ihmisnäkökulmilla. Osaat usein perustella tekemäsi päätökset hyvin loogisesti.

Olet yleensä sitä mieltä, että ennen toiminnan aloittamista on hyvä tehdä päätös, suunnitelma ja aikataulu miten asiassa edetään kohti tavoitetta. Tästä huolimatta osaat välillä ottaa paljon rennommin (esim. lomalla tai sinulle vähäpätöisempien asioiden suhteen) ja joustaa suunnitelmista tai aikatauluista merkittävästikin. Pyrit saavuttamaan päämäärän silloin milloin pitää, mutta osaat samalla nauttia myös matkasta.