Mikä ihmeen AvoinGLAM

Näilläkin sivuilla on vilahdellut kenties mystiseltä kuulostava AvoinGLAM jo useampaan otteeseen, mutta mikä ja millainen toimija se oikeastaan on?

Näilläkin sivuilla on vilahdellut kenties mystiseltä kuulostava AvoinGLAM jo useampaan otteeseen, mutta mikä ja millainen toimija se oikeastaan on?

Suomessa toimiva AvoinGLAM on osa kansainvälistä OpenGLAM-verkostoa ja se koostuu avoimien sisältöjen ja tiedon kanssa työskentelevistä toimijoista. GLAM-organisaatioita ovat galleriat, kirjastot, arkistot ja museot, jollaisessa myös itse työskentelen (englanniksi Galleries, Libraries, Archives, Museums). OpenGLAM on puolestaan kansainvälisen Open Knowledge -organisaation hanke ja AvoinGLAM on paikallisjärjestö Open Knowledge Finland ry:n teemallinen työryhmä ja verkosto. Voittoa tavoittelemattoman Open Knowledge -organisaation tavoitteena on avoimen tiedon ja sisältöjen edistäminen esimerkiksi tieteen ja julkishallinnon piirissä.

AvoinGLAM:in toiminta keskittyy seuraavat kaksi vuotta Hack4FI – Hack your heritage -projektiin. Tavoitteena on avointen kulttuuriaineistojen luova uudelleenkäyttö ja uusien sovellusten ja palveluiden edistäminen. Erityisesti painotetaan kulttuuriaineistojen käyttöä perusopetuksen osana, sekä luovilla aloilla liiketoiminnan ja uuden ansaintalogiikan kehittämiseksi. Hanke on jatkoa aikaisemmille vuosina 2013 – 2015 toteutuneille hankkeille. Rahoitus tulee pääasiallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Toimintaan kuuluu oleellisesti myös kulttuuri- ja muistiorganisaatioiden tukeminen tieto- ja kulttuurivarantojen avaamisessa, sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen. Verkostojen kehittymistä edesautetaan esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja työpajojen kautta. Tietoa aihepiiristä tarjotaan myös erilaisten julkaisujen ja raporttien välityksellä.

Open Knowledge Finland on julkisuudessa tunnettu erityisesti avoimen datan ympärillä pyörivän Hack4FI-kilpailun taustavoimana. Tänä vuonna uudistunut kilpailu toimii nimellä Open Finland Challenge ja pääjärjestäjiin lukeutuu myös Forum Virium Helsinki, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Lue lisää AvoinGLAM:in omilta sivuilta

Kuva: Hack4FI – Hack your heritage final gala by avoinGLAM / Flickr (CC BY-SA 2.0)