Hullunkurinen peliprojekti

Hullunkuriset työyhteisöt on pelimäinen ratkaisu, jonka avulla voidaan virittää keskustelua ja kehittää työyhteisön toimintaa.

Hullunkuriset työyhteisöt on pelillinen puheeksi ottamisen väline. Sen näkyvänä käyttöliittymänä toimii fyysinen korttipakka, joka sisältää erilaisia kysymyksiä ja skenaarioita sekä erilaisia hahmoja ominaisuuksineen. Pelaajat ottavat erilaisia rooleja, jotka ovat karrikoituja mutta monessa työyhteisössä tunnistettavia, ja käsittelevät niiden kautta eteen tulevia tilanteita.

Peli vie keskustelun neutraalille maaperälle ja roolihahmojen kautta hankalienkin asioiden käsittely helpottuu. Peli on ikään kuin linssi, jonka kautta voi tarkastella omaa työyhteisöä erilaisista näkökulmista, raikkaalla ja railakkaallakin otteella. Pelin maailmassa voidaan haastaa totuttuja toimintatapoja ja rakentaa toimivampaa arkea. Yhteenveto- ja analyysivaiheessa pelin aikana tuotettua aineistoa peilataan oikeaan kontekstiin ja konkretisoidaan asioita – “Tästähän ne kiire ja kitka voisivat tosiaan johtua.” Valaisevaa on myös tunnistaa omia toimintatapoja ja pinttymiä roolihahmojen kautta.

Parin tunnin sessio on mahdollista vetää omatoimisesti tai ulkopuolisen fasilitaattorin voimin, jonka tehtävänä on auttaa hersyttämään keskustelua ja työstämään johtopäätöksiä. Soveltaen sisältöä on mahdollista käyttää vaikka tiiviinä tiimipalaverin alustuksena. Korttipakasta on pääsy myös nettisivuille, jossa on peliohjeiden ja -lomakkeiden lisäksi lyhyitä artikkeleita ja linkkivinkkejä käsiteltäviin teemoihin liittyen.

Hullunkuriset työyhteisöt on lopputulos osallistavasta ja ketterästä tuotekehityskokeilusta. Toteutuksen lähtökohta saatiin koko organisaatiolle avoimesta ideapajasta, jossa mietittiin ja valittiin potentiaalisia ongelma-alueita ratkaistavaksi. Näitä haasteita tarkennettiin kilpailijakartoituksen ja asiakashaastattelujen avulla. Vastaavasti ratkaisun eri kehitysvaiheita altistettiin ohjaavalle palautteelle sekä omassa organisaatiossa että asiakasyritysten kanssa protoillen.

Hullunkuristen työyhteisöjen tekemisessä hyödynnettiin valikoiden Futuricelta lähtöisin olevaa Lean Service Creation -canvaspakettia.

Tilaa Hullunkuriset työyhteisöt