Suunnittelija ei ole somistaja

Nykyaikaiset digitaaliset palvelut ja tuotteet toimivat yleensä jonkinlaisen graafisen käyttöliittymän varassa. Graafisen ilmiasun ja dynaamisessa ympäristössä tarpeellisen käyttäjäprosessin suunnittelu ovat kuitenkin toimia, jotka usein saavat osakseen aliarvostusta – ainakin kokonaisuutena. Toki useimmat pitävät näteistä jutuista, mutta kyse on jostain paljon perustavanlaatuisemmasta. Vertauskuvaa hyödyntäen: design* on talo, ei maalaukset sen seinillä. Jos talo on sokkeloinen, ahdas ja tunkkainen, ei se estetisoinnilla paljoa parane.

Käyttäjäkokemuksen ja siihen liittyvien elementtien suunnittelu on monessa projektissa määritelty pitkälle työvaihelistan loppuun. Suunnitellaan kyllä, mutta vääriä asioita, väärin painotuksin. Design on erotettu monesti myös erilliseksi investoinniksi, jolla ns. karvalakkimalli varustellaan lisäominaisuuksin. Ei, tarpeet ja haasteet löytyvät kunkin tuotteen ytimestä, ja niihin pitää päästä pureutumaan hyvissä ajoin ennen isompien mokien syntymistä.

Suunnitelu alkaa tyypillisesti ongelmakentän haltuun ottamisella. Esimerkiksi voi kysyä kuka suunnittelun kohteena olevaa tuotetta käyttää ja miten. Ymmärryksen tulisi siis edeltää ratkaisujen syntymistä, koskivatpa ne sitten mekaniikkaa tai grafiikkaa. Tosin toisinkin arjessa toimitaan vaihtelevalla menestyksellä, vaikkapa valmistemplaatteihin turvautuen.

Hyvä suunnittelu ei ole mielipidekysymys

Useimmilla tuntuu olevan henkilökohtaisia näkemyksiä suunnittelun suhteen, mutta perusteltua ja mitattavaa laatua tuottavat ammatti-ihmiset ovat harvemmassa. Suunnittelijat erottautuvat toisistaan mitä moninaisimmilla titteleillä, mutta pohjimmiltaan pitäisi olla kyse samasta asiasta: ratkaistaan ongelma määriteltyjen reunaehtojen sisällä.

Ihmiset palkkaavat suunnittelijoita, koska johonkin tavoitteeseen pääseminen niin vaatii. Tavoite ei ole yleensä pelkkään mielipiteeseen perustuva, vaikka silläkin voi olla vaikutuksensa. On olemassa myös suunnittelutoimistoja, jotka haastattelevat asiakkaansa, ja valitsevat vain ne joiden kanssa näkemykset työskentelystä ja toimintatavoista kohtaavat. Kyseessä on halu varmistaa, että työ on ylipäätään mahdollista suorittaa kunnialla. Löyhemmällä ammattietiikalla varustetut tyytyvät värittämään layouttinsa mukisematta tilaajaorganisaation toimitusjohtajan ilmaisemalla lempivärillä.

Lisää designistä ja asiakkaista:  The Big Web Show, episode 125: “You’re My Favorite Client,” with Mike Monteiro

* Koska suomen sana suunnittelu on turhan lavea, suosin tässä yhteydessä englanninkielistä vaihtoehtoa design. Suomessa kun voi sekoittaa helposti vaikkapa lomasuunnitelmat käyttöliittymäsuunnitteluun.